...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ
   
 
   

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศ ขยายระยะเวลาอายุบัตรประจำตัวคนพิการออกไปอีกหกเดือนนับตั้งแต่วันที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุลง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564