...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน เรื่องมาตรการในการบรรเทาผลกระทบแารแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ในอัตราเดิมใน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2563