...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
   
 
   

 ข่าว...ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้                                          องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน

เริ่มรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**กำหนดการชำระภาษี**

ตั้งแต่วันที่ 3  - 31 สิงหาคม 2563

(เฉพาะปี 2563)

หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ตามมาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. 2562

สำหรับในปี 2563 นี้ จะจัดเก็บเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษี                                   (ลดภาษีร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิค19)

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2563