...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.กรุงหยัน
     
ประกาศ อบต.กรุงหยัน ประกาศเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเราทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงและยกเลิก ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2563