...ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.กรุงหยัน
     
ประกาศ อบต.กรุงหยัน ประกาศเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเราทะเบียนบ้านในการขออนุญาตใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือยกเลิกการขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2563